EXPERIENCE CADEX FOLLOW AND WIN! WEDSTRIJDREGLEMENT

Van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021.

Artikel 1 - Organiserend bedrijf

1.1. Giant Benelux B.V. is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van deze wedstrijd. De kandidaten doen mee aan een winactie op de sociale netwerken Facebook en Instagram, door gedurende de speelperiode CADEX Cycling Benelux (voor Nederlandse en Belgische deelnemers), of CADEX Cycling Denmark (voor Deense deelnemers) te volgen. De winnaars worden getrokken uit de deelnemers die deze social media kanalen volgen.

Instagram CADEX Cycling Benelux: https://www.instagram.com/cadexcycling_blx/

Facebook CADEX Cycling Benelux: https://www.facebook.com/cadexcyclingblx

Instagram CADEX Cycling Denmark: https://www.instagram.com/cadexcycling_dk/

Facebook CADEX Cycling Denmark: https://www.facebook.com/cadexcyclingdk

Deze winactie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.

Juridische kennisgeving:

Giant Benelux B.V., gevestigd te Pascallaan 66, 8218 NJ, Lelystad, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nederland onder het nummer 39088206.

1.2. Dit reglement (inclusief eventuele updates) is alleen toegankelijk op de website, waarvan het internetadres is: https://www.cadex-cycling.com/be/reglement-winactie

Het kan tijdens de spelperiode en daarna per privébericht via Facebook en Instagram worden opgevraagd.

Artikel 2 - Deelname

De wedstrijd is beschikbaar voor iedereen met een Facebook en/of Instagram account, wat een essentiële voorwaarde is voor het kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. medewerkers, familie van medewerkers, of de bedrijven die voor CADEX Cycling, of één van de andere merken van Giant Group, werken komen niet in aanmerking als winnaar.

Deelname voor een minderjarige en / of volwassene onder curatele houdt in dat hij toestemming heeft gekregen van zijn voogd of wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen. Voor minderjarigen en/of volwassenen onder voogdij behoudt Giant Benelux zich het recht voor om de voorafgaande toestemming van ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger te verifiëren.

Elke winnaar kan slechts één prijs worden toegekend. Dezelfde persoon (dezelfde naam, woonadres en e-mailadres) kan meerdere keren deelnemen aan de wedstrijd, maar kan slechts één keer winnen. Er wordt geen rekening gehouden met deelname per mail. Deelname aan de wedstrijd staat alleen open voor mensen die in Nederland, België of Denemarken wonen.

Artikel 3 - Wijze van deelname

De wedstrijd vindt plaats in de volgende periode:

Lanceringsdatum: 01-04-2021

Sluitingsdatum voor deelname: 30-04-2021 om 23:59 uur (Nederlandse tijd).

Datum van de trekking: 01-05-2021

Deelname aan deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Om deel te nemen, volgen deelnemers gedurende bovengenoemde periode CADEX Cycling Benelux (voor Nederlandse en Belgische deelnemers), of CADEX Cycling Denmark (voor Deense deelnemers). De winnaars worden getrokken uit de deelnemers die deze social media kanalen volgen op de datum van de trekking.

Instagram CADEX Cycling Benelux: https://www.instagram.com/cadexcycling_blx/

Facebook CADEX Cycling Benelux: https://www.facebook.com/cadexcyclingblx

Instagram CADEX Cycling Denmark: https://www.instagram.com/cadexcycling_dk/

Facebook CADEX Cycling Denmark: https://www.facebook.com/cadexcyclingdk

CADEX Cycling Benelux / Denemarken zal de bekendmaking van de winnaar splitsen tussen het Facebook en Instagram platform, afhankelijk van op welk platform de betreffende winnaar actief is.

Op Facebook zullen de winnaars bekend worden gemaakt via een bericht, waarbij de winnaar(s) wordt verzocht contact op te nemen met het gevolgde CADEX social account via een privébericht.

Na het creëren van een privégesprek met de deelnemer zal om een post- / e-mailadres worden gevraagd. Vervolgens ontvangt de winnaar zijn/haar prijs binnen 30 dagen na ontvangst van de contactgegevens die nodig zijn om de prijs naar de winnaar te sturen. Het verzenden van de prijs is beperkt tot een adres in Nederland, België, of Denemarken.

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden, mag van de kant van de winnaar geen aanleiding geven tot enig geschil, noch tot de levering van het equivalent in contanten (geheel of gedeeltelijk), noch tot het omruilen of vervangen ervan voor een andere prijs, van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook.

Als de winnaar zijn schenking niet in bezit wil of kan nemen, heeft hij geen recht op enige vergoeding.

De prijs die niet binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail, Facebook-opmerking of Instagram-privébericht wordt opgeëist waarin wordt geïnformeerd over de winst, wordt beschouwd als zijnde eigendom van Giant Benelux en kan worden toegekend aan een nieuwe persoon, die door loting wordt getrokken.

Voor elk sociaal netwerk is het aantal winnaars beperkt tot het beschikbare aantal prijzen. In het geval dat een persoon op beide platforms aan de wedstrijd deelneemt, kan deze slechts één keer worden getrokken uit de sociale netwerken Facebook en Instagram.

Artikel 4 - Prijzen

De prijzen bestaan uit:

  • 1x CADEX 42 (Disc) Tubeless WheelSystem, inclusief 1 set CADEX RACE (23, 25 of 28) TUBELESS banden.
  • 2x CADEX BOOST zadel
  • 3x CADEX RACE (23, 25 of 28) TUBELESS banden.

Iedere deelnemer maakt kans op 1 van bovenstaande prijzen. In totaal zijn er 6 prijzen, waardoor er 6 winnaars zullen worden aangewezen.

Artikel 5 - Aanvaarding van het wedstrijdreglement

Elke deelname aan de wedstrijd omvat:

  • volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze regels;
  • De arbitrage en organisatie van de wedstrijd door Giant Benelux, als laatste redmiddel, voor ieder geschil met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van dit reglement.

Artikel 6 - Modaliteiten voor het wijzigen van de wedstrijd

Giant Benelux behoudt zich het recht om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verlengen, op te schorten of te annuleren in geval van overmacht.

In dit geval kan het in geen geval aansprakelijk worden gesteld en kan er geen vergoeding worden geëist door de kandidaten.

Artikel 7 - Aansprakelijkheidsgrenzen

Giant Benelux kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor feiten die niet aan haar kunnen worden toegeschreven, met name als er een mogelijke vertraging was bij de levering van de prijs, of in geval van overmacht die de wedstrijd waarschijnlijk zou verstoren, wijzigen of annuleren.

Giant Benelux kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het frauduleus gebruik van verbindingsrechten op sociale netwerken door een deelnemer.

Giant Benelux wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van een storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen, ontvangstapparatuur, of anderszins die de goede werking van het spel verhinderen. Bovendien kan Giant Benelux op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor routeringsproblemen of verlies van elektronische post of fysieke post, in het bijzonder wanneer de prijs aan de winnaar wordt bezorgd.

Giant Benelux wijst alle aansprakelijkheid af in het geval van technische storingen, afwijkingen, materiaal en software van welke aard dan ook (virussen, bugs, enz.) Veroorzaakt op het systeem van de deelnemer, hun computerapparatuur en de daarin opgeslagen gegevens en de gevolgen die kunnen optreden. Resulteren in hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteit.

Artikel 8 - Deponering en inzage van dit reglement

Dit volledige reglement is ook beschikbaar en doorzoekbaar op: https://www.cadex-cycling.com/be/reglement-winactie

Giant Benelux behoudt zich het recht voor om op elk moment enige wijziging aan de regels aan te brengen, zonder kennisgeving of verplichting om haar beslissing te rechtvaardigen en zonder dat hierdoor aansprakelijkheid kan ontstaan.

Elke wijziging van de voorschriften wordt van kracht vanaf het moment dat ze online worden geplaatst op: https://www.cadex-cycling.com/be/reglement-winactie

Elke deelnemer wordt geacht deze te hebben aanvaard op grond van zijn deelname aan de wedstrijd, vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Elke deelnemer die de aangebrachte wijziging(en) weigert, moet zijn deelname aan de wedstrijd stopzetten.

Artikel 9 - Persoonlijke gegevens

Als onderdeel van hun deelname aan de wedstrijd geven internetgebruikers Giant Benelux toestemming om persoonlijke nominatieve informatie te verzamelen en toegankelijk te houden via sociale netwerken. De mededeling van deze gegevens is vrijwillig en de informatie is uitsluitend bedoeld voor Giant Benelux en heeft de volgende doeleinden:

  • Uitvoeren van loting voor de toekenning van prijzen
  • Contact opnemen met de winnaar(s) voor de prijsuitreiking
  • Om gegevens traceerbaar te maken in geval van een klacht
  • Uitvoeren van promotie- en reclameactiviteiten voor CADEX in verband met de wedstrijd

De verstrekte informatie is vertrouwelijk en zal als zodanig worden behandeld. Giant Benelux implementeert alle technische en personele middelen die nodig zijn om de veiligheid van de verzonden gegevens te garanderen. De gegevens worden slechts 1 jaar bewaard, de tijd die nodig is om de genoemde behandelingen uit te voeren.

Artikel 10 - Toewijzing van bevoegdheid

Deze wedstrijd is onderworpen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

De partijen zullen ernaar streven elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van deze regels in der minne op te schikken. Als het meningsverschil aanhoudt, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

De deelnemer erkent deze regels te hebben gelezen, deze zonder voorbehoud te aanvaarden en ze na te leven.