Είναι αποστολή. Μια εμμονή. Συνεργατική προσπάθεια να αγνοήσουμε τους περιορισμούς, να σκεφτούμε διαφορετικά και να δημιουργήσουμε την επόμενη γενιά εξαρτημάτων ποδηλασίας με εξαιρετική απόδοση