Pomembna izjava o COVID-19.  Poizvedite več

V podjetju CADEX zelo resno jemljemo varnost in dobro počutje svojih zaposlenih, partnerjev in strank ter pozorno sledimo navodilom vlad v državah, v katerih delujemo, v zvezi s pandemijo koronavirusa (COVID-19). CADEX bo sprejel potrebne ukrepe za uskladitev z vsemi odločitvami lokalnih/regionalnih vlad, da bo zagotovil varnost vseh.

Lep pozdrav,

CADEX